Startup Şirketler Tarafından Yapılan En Yaygın Hatalar's image

Startup Şirketler Tarafından Yapılan En Yaygın Hatalar

Posted on September 26, 2022 by ORPTech Team
Startup Mistakes

Startup Şirketler Tarafından Yapılan En Yaygın Hatalar

Kendini şirketinizi kurmak çok çaba gerektiren, heyecan verici ve mücadele isteyen bir süreçtir. Çoğu yeni şirket başarılı olmuş gibi gözükse de bu şirketlerin neredeyse yarısı başarısız olur ve sadece üçte biri on yıl veya daha uzun bir süre çalışmaya devam eder. İşte yeni şirketler tarafından yapılan en yaygın hatalar:

 • Yetersiz Veya Hiç Plan Yapmamak
 • Ne yazık ki plan yapmadan çalışma ortamına atılan şirketlerin sayısı oldukça fazla. Makul ve ulaşılabilir hedeflerden oluşan kısa ve uzun vadeli planınız yoksa şirketiniz çalışırken ve başarı basamaklarını tırmanırken zorluklarla karşılacaktır. Plansız hareket etmek şirketlerin kaynak akışı, büyüme, yöneticilik, çalışanlar ve envanter yönetimi gibi şirketi ayakta tutma ve ileri taşıma konusunda hayati önemi sahip konuları es geçmesine sebep olabilir.
 • Hizmetlerin Veya Ürünlerin Müşterilere Gerçek Veya Ayırt Edici Değerler Sunmaması
 • Şirketlerin müşteri çekip satış yapması için rakip şirketlerin arasından sıyrılıp kendini öne çıkarması ve sağladığı hizmetlerle veya ürünlerle müşterilere rakip şirketlerden farklı bir değer sunması gerekir. Müşterilere hizmetlerinizle veya ürünlerinizle pazardaki rakiplerinize kıyasla “ufak” bir fark sunmak yeterli değildir. Sunduğunuz hizmet veya ürün rakiplerinizin sunduğundan biraz bile daha iyi, daha değerli veya ayırt edici değilse başarı şansınızı düşürürsünüz.
 • Müşteri Kitlesine Yeterince Odaklanmama
 • En başarılı şirketler müşterilerinin kimler olduğunu bilir ve hitap ettikleri müşteri kitlelerini net bir şekilde tanırlar. Hedef kitlenizi tanırsanız çeşitli istatistiklerle potansiyelinizi ölçebilirsiniz ve en önemlisi de müşteri kitlenizden geri bildirimler alarak hizmetlerinizi ve ürünlerinizi kendi kitlenize göre şekillendirebilirsiniz. Müşteri kitlenizi net bir şekilde tanımazsanız şirketiniz çalışma hayatı boyunca sorunlarla karşılaşacaktır.
 • Hizmetleri Veya Ürünleri Önceden Yeterince Veya Hiç Test Etmemek
 • Startup şirketler için kendini geliştirmek ve şartlara uyum sağlamak hiç bitmeyen bir döngüdür. Sürekli olarak çevrenizde oluşan değişiklikleri ve yenilikleri kontrol edip gerekli araştırmaları ve testleri yaptığınızdan emin olduktan sonra bunlara uyum sağlamazsanız şirketiniz yanlış yöne odaklanarak geriye düşebilir veya kendinizi gereksiz şeylere emin olmadan büyük harcamalar yaparken bulabilirsiniz.
 • Satışlara, Gelirlere Ve Kârlılığa Yeterince Odaklanmamak
 • Küçük şirketlerin büyük bir çoğunluğu çalışmaya devam etmek için sabit satışlara ve gelire ihtiyaç duyar ve bunun için de hedef olarak mutlaka yakın dönem kârlılığı belirlemeleri gerekir. Çoğu küçük şirket büyümek için sabit bir şekilde satışlarını ve gelirlerini artırması gerekir. Satışlar ve gelir yüksek olsa bile şirket giderleri çok fazlaysa bu durum şirket için ciddi sorunlar yaratabilir.
 • Fikirleri Kötü Bir Şekilde Uygulamak
 • Yeni fikirler, stratejiye dönüşmediği ve başarılı bir şekilde uygulanmadığı sürece fikir olmaktan öteye geçemezler. Yeni fikirlerin kötü bir şekilde uygulanması şirketlerin başarısız olmasında büyük bir rol oynar. Çoğu kişi amaçladıkları fikirleri etkili ve iyi bir şekilde uygulamak için gerekli yeteneklere, motivasyona ve gayrete sahip değildir.
 • Yöneticilik Başarısızlığı
 • Yetkin bir yönetici olmak için gerekli becerilerin sizde olmadığını düşünüyorsanız bu becerileri edinmek için yollar arayın ve çabalayın. Yönetim başarısızlıkları satış ve çalışma ortamı kültürü de dâhil olmak üzere şirketinizin tüm kısımlarını etkileyebilir.
 • Hızlı Bir Şekilde Büyümeye Çalışmak
 • Çoğu şirket büyümek ve genişlemek için çok aceleci davranıp duvara toslarlar. Örnek verecek olursak; gereğinden fazla çalışan almak, gereğinden fazla mal mülk satın almak veya haddinden fazla masrafın altına girmek.

Erkenden Pes Etmeyin!

Girişimcilik kısa bir koşu olarak değil de bir maraton olarak görülmelidir. Bu maratonu bitirmek dayanıklılık, özgüven, yaratıcılık ve sabır ister çünkü süreç oldukça uzun ve çok iniş çıkışlıdır. Bazı şirketler neredeyse direkt başarılı olurken bazılarıysa biraz zamana ihtiyaç duyar. Belki de şirketiniz biraz zamana ihtiyaç duyan taraftadır. Erkenden pes edip şansınızı kaybetmeyin. Şirketinizi başarıya ulaştırmak için onunla ilgilenebilecek yeterince zamanınız varsa bir şirket kurma işine girişin.